קלנועית: המטרה והייעוד

קטגוריה: קלנועית
קלנועית

קלנועית - המטרה והייעוד

מטרת הקלנועית היא תנועה לטווח ארוך עבור בני אדם הנזקקים לכך, אנשים מבוגרים המוגבלים בכוח תנועתם כאשר מהירות הנסיעה המרבית של הקלנועית לפי החוק אינה עולה על 12 קילומטר לשעה לצורך הגנה על חיי הנוסעים בה ולהגנה על משתמי המדרכה ו/או האיזור המותר לנסיעת הקלנועית.

מרחק נסיעה של קלנועית ממוצעת
היות והקלנועית היא רכב המשמש לנסיעות קצרות. קלנועית ממוצעת נוסעת עד כ 40 ק"מ במישור
במשקל סחיבה של 80 קילו. משקל נוסע או תכולה גבוהה יותר יקצר את טווח הנסיעה מן הסתם. כמו כן, נסיעה בעליה מעמיסה על מנוע המבוסס מצבר כמו בקלנועית 
ומקצרת שוב את טווח הנסיעה התלוי קודם כל במצבר. 

קלנועית הגדרת החוק: 
"קלנועית" – רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה: 
רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד.
כלי הרכב קרי הקלנועית מיועדת לנוסע אחד או שניים בלבד.
מהירות נסיעתה המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 12 קילומטר לשעה.
על הקלנועית לעמוד בדרישות תקן ת"י 1279.
עוד דרישות לגבי כיסאות הגלגלים וההנעה החשמלית של הרכב ניתן למצוא באתר משרד התחבורה.

מצבר הקלנועית: 
קלנועית בדומה לכל רכב תפעולי נצרכת לכל כוח הפריקה של האנרגיה החשמלית הטמונה במצבר באופן מידי לצורכי עבודתה. לכן, מצברים לקלנועית יהיו מצברי פריקה עמוקה ויהיו בהספק של 70 אמפר
זאת בכדי שיוכלו לספק את האנרגיה הדרושה לנסיעת הקלנועית לטווח הארוך
ולענות באופן מידי על מצב הצריכה של האנרגיה בדרושה ליציאה מממצב 0 מצב ללא תנועה למצב של תנועה ונסיעה בהתאם לדרישה והתמרון שניצרך  מהקלנועית

התמרון בקלנועית:
כשמדובר על נסיעה עירונית קל יותר לתמרן עימו בכבישים הפקוקים שבעיר אך יש לעשות   זאת בזהירות תוך שהמשתמש מתחשב במוגבלותו ומוגבלות הקלנועית ככלי הרכב בו הוא נעזר. 

האם קלנועית מיועדת לנסיעה למרחק
אם הנכם זקוקים לנסיעה בין עירונית הקלנועית אינה מיועדת לכך אלא לנסיעה של מספר קילומטרים ספורים
לרוב בסביבת הבית בלבד או במקומות עבודה ייעודיים.

חשוב ביותר: בכל מיקרה כשמדובר בקלנועית על הנסיעה להיות איטית ובוודאי שלא מומלץ לנסוע איתה בשעות הפקוקות כיוון שמדובר בסכנת חיים ובודאי שהנושאים בה בדרך כלל יהיו אנשים מבוגרים ו/או מוגבלים.